Update config

Julien LepillerTue Jan 23 19:23:18+0100 2024

61b4bbc

Update nono

Julien LepillerTue Jan 23 19:23:18+0100 2024

25b690a

Update gitile

Julien LepillerTue Jan 23 19:23:18+0100 2024

f0a31ed

Remove unused site

Julien LepillerTue Jan 23 19:23:18+0100 2024

1d3f3c1

Add mecab package

Julien LepillerTue Sep 19 21:57:00+0200 2023

b7e10db

Replace deprecated hosts-file

Julien LepillerTue Jun 20 19:08:26+0200 2023

7f78560

Use correct ethernet interface

Julien LepillerMon May 08 16:28:25+0200 2023

67ce4f1

switch back to neovim

Julien LepillerMon May 08 09:21:24+0200 2023

adc1d68

Update DNS

Julien LepillerSun Dec 18 12:52:28+0100 2022

d182456

Reinstall sybil

Julien LepillerSat Dec 10 21:11:30+0100 2022

4f27110

Add lieserl.

Julien LepillerSat Dec 10 19:22:03+0100 2022

04effbf

Update email blacklist

Julien LepillerSat Dec 10 19:21:57+0100 2022

c35d841

Update DNS serial...

Julien LepillerSat Nov 12 19:05:24+0100 2022

c0ae6cf

Fix multiple consoles on serial

Julien LepillerSat Nov 12 18:37:16+0100 2022

0a25ada

Fix nono IP

Julien LepillerSat Nov 12 18:36:54+0100 2022

3d5e1e2

Move ibus to desktop os.

Julien LepillerFri Nov 04 09:16:06+0100 2022

72b4143

Fix a file

Julien LepillerSun Sep 04 21:09:40+0200 2022

879d16e

Add bordeaux to desktop configs

Julien LepillerFri Aug 12 09:53:50+0200 2022

337b66f

Update cron jobs

Julien LepillerFri Aug 12 09:50:50+0200 2022

495458f

Update DNS data

Julien LepillerFri Aug 12 09:46:58+0200 2022

9c35b27